URI: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:types:gostr34102012-256-keyvalue Registrant Contact: Pavel Smirnov (spv&cryptopro.ru), Maria Paramonova (mparamonova&cryptopro.ru). XML: GOST R 34.10-2012 256-bit verification key in GOSTR34102012-256-KeyValue element

Namespace identifier for GOST R 34.10-2012 256-bit verification key in GOSTR34102012-256-KeyValue element

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:types:gostr34102012-256-keyvalue

See Section 7.3.2 in draft-smirnov-xmldsig-03.